Pravica do odstopa

PRAVICA DO ODSTOPA
Pravica do odstopa (Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklepa pravni posel za namene, ki pretežno niso komercialna ali njihova samostojna poklicna dejavnost.)
Pravica do odstopa
Pravica do odstopa Imate pravico do odstopa od te pogodbe v 14 dneh brez navedbe razloga. Odstopni rok je 14 dni od dneva:
- na katerem ste vi ali tretja oseba, ki ste jo navedli, ki ni prevoznik, prevzela ali je prevzela blago, pod pogojem, da ste naročili eno ali več blaga kot del enotnega naročila in je ali bo dostavljeno enotno ;
- na katerem ste vi ali tretja oseba, ki ste jo navedli, ki ni prevoznik, prevzela ali je prevzela zadnje blago, pod pogojem, da ste naročili več blaga kot del enega naročila in je to dostavljeno ločeno;

Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa, nas morate obvestiti   (e-pošta: info@linenfriday.com) z jasno izjavo o svoji odločitvi, da odstopite od te pogodbe. V ta namen lahko uporabite priložen model obrazca za odstop, vendar to ni obvezno.
Na naši spletni strani (vorlagen-center.com) lahko tudi elektronsko izpolnite in oddate vzorčni obrazec za odstop ali drugo jasno izjavo. Če uporabite to možnost, vam bomo takoj poslali potrdilo o prejemu takega preklica (npr. po e-pošti). Za izpolnitev roka za odpoved zadostuje, da pošljete obvestilo o uveljavljanju pravice do odpovedi pred iztekom roka za odpoved.
Posledice umika
Če odstopite od te pogodbe, vam bomo dali vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (z izjemo dodatnih stroškov, ki so posledica izbire drugačne vrste dostave, kot je najcenejša standardna dostava, ki jo ponujamo ), vrniti takoj in najkasneje v 14 dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vaši odpovedi te pogodbe. Za to vračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, ki ste ga uporabili za prvotno transakcijo, razen če je bilo z vami izrecno dogovorjeno kaj drugega; V nobenem primeru vam za to odplačilo ne bodo zaračunali nobenih pristojbin.

Vračilo lahko zavrnemo, dokler blaga ne prejmemo nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago poslali nazaj, kar nastopi prej.
Blago nam morate vrniti ali izročiti takoj, v vsakem primeru pa najkasneje v 14 dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu od te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete pred potekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosite sami. Morebitno izgubo vrednosti blaga morate plačati le, če je ta izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za preverjanje narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga. Razlogi za izključitev ali prenehanje veljavnosti Pravica do odstopa ne velja za pogodbe - za dobavo blaga, ki ni montažno in pri izdelavi katerega je odločilna individualna izbira ali odločitev potrošnika ali ki je jasno prilagojeno osebnim potrebam potrošnika.
Model obrazca za odstop
(Če želite pogodbo preklicati, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj.)
- Uniflax d.o.o., Mestni trg 19, 4220 Škofja Loka, Slovenija,
telefonska številka: +386 70158412,
elektronski naslov: info@linenfriday.com:
- S tem (*) prekličem pogodbo, ki smo jo sklenili jaz / mi (*) za nakup naslednjega blaga (*) / zagotavljanje naslednje storitve (*) - Naročeno (*) / prejeto (*) - Ime potrošnika(-ov) - naslov potrošnika(-ov) - Podpis potrošnika(-ov) (samo če je to sporočeno na papirju) - Datum (*) Izbrišite, če ni primerno.